ד"ר נפתלי משל

ד"ר נפתלי משל
מרצה בכיר
בניין רבין, שעת קבלה: יום שלישי בין השעות 12:00 - 11:00.

המקרא בהקשריו התרבותיים במזרח הקדום; טומאה וטהרה; "מדע הקרבן" בהודו הקלאסית וחקר הקרבן בישראל הקדומה; דו-משמעות מכוונת בספרות החכמה ובנבואה