צרו קשר

כתובתנו:
החוג למקרא
הפקולטה למדעי הרוח
האוניברסיטה העברית, הר הצופים
ירושלים
מיקוד 9190501

דואר אלקטרוני: anatj@savion.huji.ac.il

טלפון: 02-5883605

ראשת החוג ויועצת לתלמידי הבוגר: פרופ' נילי ואזנה  nili.wazana@mail.huji.ac.il

יועץ לתלמידי המוסמך: פרופ' מיכאל סיגל  michael.segal@mail.huji.ac.il

מזכירת החוג: גב' ענת חיים ג'אני
בניין מדעי הרוח, חדר 4603
שעות קבלת קהל:
יום א' 14:30-11:30
ימים ב'-ה' 13:00-10:00