מיין לפי

צרו קשר

מזכירת החוג: גב' ענת חיים ג'אני
בניין מדעי הרוח, חדר 4603
קבלת קהל: יום א' 14:30-11:30, ימים ב'-ה' 13:00-10:00
טלפון: 02-5883605
דוא"ל anatj@savion.huji.ac.il

ראשת החוג ויועצת לתלמידי הבוגר, והמוסמך: פרופ' נילי ואזנה
nili.wazana@mail.huji.ac.il

כתובת דואר:
החוג ללימודי מקרא, הפקולטה למדעי הרוח
האוניברסיטה העברית, הר הצופים
ירושלים, מיקוד 9190501

 

פרופ' נועם מזרחי

נועם מזרחי
פרופ' חבר בחוג למקרא
בניין רבין חדר 1110.
שעות קבלה: בתיאום מראש.

אני עוסק בביקורת נוסח המקרא ובלשנות היסטורית של לשונות המקרא בזיקתם לתהליכי הצמיחה הספרותית של המקרא; תולדות השירה העברית והתפילה במקרא ובספרות הבית השני; מגילות מדבר יהודה.