Table of Contents

היועץ לתואר בוגר

תואר בוגר

בלימודי התואר הראשון ניתן ללמוד בחוג כחוג ראשי. בשלב הראשון התלמידים לומדים מבוא כללי למקרא ולחקריתו המדעית, עברית מקראית, פרשנות עתיקה ופרשנות ימי הביניים, מבוא לביקורת נוסח המקרא, המקרא על רקע המזרח הקדום, וארמית מקראית. לימודיהם כוללים גם תרגיל המוקדש ללימוד ספר מספרי הנביאים הראשונים והדרכה ביבליוגרפית, ושיעורי בחירה לפי ראות עיניהם. בשלב השני התלמידים משתתפים בסמינריונים מחקריים ובתרגילים המוקדשים לספר מנביאים אחרונים ולאחד מספרי התורה. הם גם לומדים שיעור בספרות אוגרית או בכתובות עתיקות מתקופת המקרא, ומבחר עשיר של שעורי בחירה הניתנים בחוג עצמו ובחוגים הקרובים לו.

למידע נוסף על סדר הלימודים בחוג לחצו כאן (PDF). (הקובץ רלוונטי למי שהחלו את לימודיהם בשנת תשע"ו. סדר הלימודים לשנת הלימודים הבאה יתפרסם במהלך הקיץ. לצפייה בשנתונים משנים קודמות לחצו כאן, בחרו את השנה הרלוונטית בראש הדף ואחר כך לחצו על כפתור "צפייה בפרק" בשורה מקרא).

 

רשימת הקורסים