Table of Contents

צרו קשר

רכזת החוג: גב' מאיה בן-שמחון
בניין מדעי הרוח, חדר 4603
קבלת קהל: יום א' 14:30-11:30, ימים ב'-ה' 13:00-10:00
טלפון: 02-5883605
דוא"ל mayabe@savion.huji.ac.il

כתובת דואר:
החוג למקרא, הפקולטה למדעי הרוח
האוניברסיטה העברית, הר הצופים
ירושלים, מיקוד 9190501

 

אפשרויות תעסוקה

בתום הלימודים לתואר הראשון, יכולים בוגרי החוג להמשיך ללימודים מתקדמים לתואר מוסמך או דוקטורט באוניברסיטה העברית ובאוניברסיטאות מובילות אחרות, ולעסוק במחקר המקרא, אם באוניברסיטה, בארכיונים, מכוני מחקר ומוזיאונים.
אפיק נוסף הוא השתלבות כמדריכים וכאוצרים במוזיאונים, באתרים היסטוריים וארכאולוגיים ובחברות התיירות.
החוג ללימודי מקרא גם מציע מסלול לימודים משולב עם תעודת הוראה החל מן התואר הראשון, המאפשר לבוגריו להשתלב אחרי הלימודים כמורים בבתי הספר.