Table of Contents

צרו קשר

מזכירת החוג: גב' ענת חיים ג'אני
בניין מדעי הרוח, חדר 4603
קבלת קהל: יום א' 14:30-11:30, ימים ב'-ה' 13:00-10:00
טלפון: 02-5883605
דוא"ל anatj@savion.huji.ac.il

ראשת החוג ויועצת לתלמידי הבוגר, והמוסמך: פרופ' נילי ואזנה
nili.wazana@mail.huji.ac.il

כתובת דואר:
החוג ללימודי מקרא, הפקולטה למדעי הרוח
האוניברסיטה העברית, הר הצופים
ירושלים, מיקוד 9190501

 

למה ללמוד אצלנו?

מתעניינים במקרא? מחפשים להתמחות בתחום?

בשנים האחרונות תופס המקרא מקום מרכזי בשיח הציבורי, בהתדיינות פילוסופית ובספרות הכללית והישראלית. היכרות עמוקה עם 'ספר הספרים', כמו גם עם התרבויות שאליהן הוא מתייחס והתרבויות שהתייחסו אליו, מהווה נקודת-ראשית חשובה לדיונים רבים.

החוג ללימודי מקרא באוניברסיטה העברית הוא בין המובילים בעולם בלימוד מדע המקרא. בחוג שלנו, אנו נוגעים בקשת רחבה של תחומי התמחות ועניין, גם במחקר וגם בתכנית הלימודים.

הלימודים בחוג מספקים חלון הצצה מרתק להתפתחותו של "עם הספר", וליחסיו עם התרבויות הסובבות אותו, החל משחר ימיו. לימודים מקרא, השייכים לתחום מדעי הרוח, מאפשרים מבט ביקורתי על גיבוש היצירה המקראית, ועל עולם המקרא והעולמות הסובבים אותו.  תכנית הלימודים בחוג מספקת לכל תלמיד את הרקע החיוני להכרת המקרא ופרשנות המקרא לאורך הדורות.