Table of Contents

ראש החוג והיועץ לתואר מוסמך

צרו קשר

רכזת החוג: גב' מאיה בן-שמחון
בניין מדעי הרוח, חדר 4603
קבלת קהל: יום א' 14:30-11:30, ימים ב'-ה' 13:00-10:00
טלפון: 02-5883605
דוא"ל mayabe@savion.huji.ac.il

כתובת דואר:
החוג למקרא, הפקולטה למדעי הרוח
האוניברסיטה העברית, הר הצופים
ירושלים, מיקוד 9190501

 

תואר מוסמך

כללי

לימודי התואר השני (MA, מ"א, "מוסמך אוניברסיטה") בחוג למקרא מעמיקים את הבנת המקרא ועולמו בשיטות חקירה פילולוגיות וספרותיות-היסטוריות, תוך הסתייעות בהישגי הפרשנות היהודית והכללית לכל תקופותיה ובממצאי המחקר בעת החדשה. הקורסים המוצעים מייצגים קשת רחבה של נושאים וגישות. החוג רואה בין תפקידיו לטפח את ההכשרה המקצועית, לשכלל את יכולות הניתוח הטקסטואלי, ולהרחיב את האופקים האינטלקטואליים של התלמידות והתלמידים המתמסרים להוראת המקרא ולמחקרו.

לימודי התואר השני בחוג למקרא מתנהלים בשני מסלולים: המסלול המחקרי (הכולל כתיבת תזה) והמסלול העיוני (ללא תזה).

החל משנת הלימודים תשפ"ג, מסגרת הלימודים בשני המסלולים היא 36 נקודות זכות (נ"ז), הנחלקות בין קורסי חובה לקורסי בחירה, כפי שיפורט להלן.

 

קורסי חובה

רוב קורסי החובה משותפים לשני המסלולים, והם קורסים משלושה סוגים:

  1. קורסי חובה מטעם החוג למקרא (6–10 נ"ז): נדבך היסוד של לימודי המ"א בחוג למקרא הם שני צמדים של קורסים. הצמד האחד מורכב משתי סדנאות מתודולוגיות בחקר המקרא, בהנחיית שני מורים שונים (2+2 נ"ז). הצמד השני מורכב משני קורסים המתמקדים בארמית – הקורס הראשון דן בפרקים הארמיים שבמקרא, ומקנה כלים להתמודדות עם הארמית המקראית (2 נ"ז); והקורס השני דן בתרגומים הארמיים למקרא, ומקנה כלים להתמודדות עם ארמית התרגומים (2 נ"ז). תלמידים בעלי רקע בארמית (כגון צמד הקורסים בארמית המוצע מטעם החוג ללשון העברית) יהיו פטורים מן הקורס הראשון בלבד.
    במסגרת זו נמנית גם בחינת הגמר לתואר שני (2 נ"ז), שהיא חובה על תלמידי המסלול המחקרי, ורשות לתלמידי המסלול העיוני. בחינת הגמר דנה בעשרה פרקי מקרא לבחירת התלמיד או התלמידה (לרבות הפרקים הרלוונטיים לכתיבת התזה) הנלמדים באופן אישי, לפי מתכונת מוגדרת, בתיאום עם ראש החוג ובהנחיית אחד ממורי החוג.
  2. קורס חובה מטעם המכון למדעי היהדות (2–4 נ"ז): מדי שנה יוצעו שתי מכינות עוקבות בתלמוד (2 נ"ז כל אחת). תלמידים ללא רקע קודם בתלמוד מתבקשים ללמוד את שתי המכינות (2+2 נ"ז), אך תלמידים בעלי רקע קודם יכולים ללמוד מכינה אחת בלבד (2 נ"ז). תלמידים בעלי רקע מקיף מאוד יכולים להמיר את המכינה בקורס מתקדם מן החוג לתלמוד (2–4 נ"ז) לפי בחירתם ובאישור ראש החוג לתלמוד. 
  3. קורס חובה מטעם הפקולטה למדעי הרוח (2 נ"ז): במהלך התואר יש ללמוד קורס אחד (2 נ"ז) מתוך מבחר של שלושה עד ארבעה קורסים בתחום של מדעי הרוח הדיגיטליים.

 

קורסי בחירה

שאר הקורסים הנדרשים למילוי מכסת 36 נ"ז (20–26 נ"ז, בהתאם למסלול הלימודים ומידת הידע המוקדם בתלמוד ובארמית כמוסבר לעיל) הם קורסי בחירה – רובם מתוך החוג, ומיעוטם מחוצה לו.

קורסי הבחירה מתוך החוג למקרא כוללים עיונים בספרי המקרא ובעולם המקרא וכן מגוון של סוגיות חתך העולות מספרות המקרא והבית השני.

קריאה מודרכת: תלמידים המבקשים ללמוד נושא שאינו מוצע במסגרת מבחר הקורסים יכולים להתקשר עם אחד ממורי החוג כדי ליצור מעין 'קורס אישי' בנושא המבוקש, כולל רשימת קריאה ומפגשים בהיקף סמסטריאלי (2 נ"ז) או שנתי (4 נ"ז). גם השתתפות במפעל מחקר בתחום המקרא יכולה להיחשב לקריאה מודרכת בהיקף של 2–4 נ"ז. קורס מסוג זה ייחשב במכסת קורסי הבחירה מתוך החוג.

קורסי הבחירה מחוץ לחוג נוגעים בהיבטים שונים של עולם המקרא וכן בהתקבלותו בעולם היהודי ובתרבויות המזרח והמערב מאז העת העתיקה ועד ימינו. בכל שנה תיכלל בשנתון רשימת קורסים רלוונטיים משאר חוגי הפקולטה למדעי הרוח (ולעתים גם מפקולטות אחרות). תלמידים רשאים לבחור גם קורסים אחרים, מעבר לרשימה זו, באישור של יועץ החוג למקרא ושל מורה הקורס הנוגע בדבר.

בעיקרון, החוג מתיר ללמוד עד שליש מהיקף התואר (12 נ"ז) בקורסים מחוץ לחוג. במסגרת זו נחשבים גם הקורס במדעי הרוח הדיגיטליים (2 נ"ז) והמכינה בתלמוד (2–4 נ"ז), ופירוש הדבר שהתלמידים רשאים ללמוד 6–8 נ"ז מחוץ לחוג, בהתאם למסלול לימודיהם.

 

שפות

תלמידי המסלול המחקרי מחויבים בלימוד שתי שפות זרות, אחת עתיקה ואחת מודרנית. לימוד השפות אינו חובה על תלמידי המסלול העיוני, אך הוא מומלץ מאוד למי שכן שוקלים מעבר עתידי למסלול המחקרי או מעוניינים בפתיחת הדלת ללימודי דוקטורט.

שפה עתיקה: תלמידי החוג למקרא בדרך כלל מתבקשים ללמוד אכדית (למבקשים להתמחות בספרות של ימי הבית הראשון) או יוונית (למבקשים להתמחות בספרות של ימי הבית השני או בנוסח המקרא).

רמת המתחילים של השפה העתיקה נלמדת בחוגים הדיסציפלינריים – אכדית נלמדת בחוג לארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום, ויוונית נלמדת בחוג ללימודים קלאסיים. ואילו רמת המתקדמים של השפה העתיקה נלמדת במסגרת החוג למקרא – קורסים בתחום כתובות ממסופוטמיה הנוגעות למקרא ולעולמו (2+2 נ"ז) או בתחום תרגום השבעים ליוונית (4 נ"ז) – ועל חשבון קורסי הבחירה מתוך החוג.

תלמידים שנושא המחקר שלהם מחייב ללמוד שפה עתיקה אחרת (כגון מצרית, לטינית, ערבית ועוד) יוכלו לעשות כן באישור יועץ החוג.

שפה מודרנית: תלמידי החוג למקרא בדרך כלל מתבקשים ללמוד גרמנית. החוג מחייב לימוד של רמת מתחילים בלבד, אך מומלץ מאוד להגיע לרמת מתקדמים לשם שליטה בשפה זו.

תלמידים שנושא המחקר שלהם מחייב ללמוד שפה מודרנית אחרת (כגון צרפתית, ספרדית, איטלקית ועוד) יוכלו לעשות כן באישור יועץ החוג.

הערה לגבי שפה זרה ברמת מתחילים: החוג אינו רשאי להכיר בנ"ז של רמת המתחילים של שפה זרה במסגרת התואר השני. כנגד זאת, החוג רשאי להכיר במחצית הנ"ז של רמת המתחילים במסגרת התואר הראשון. לפיכך החוג ממליץ מאוד להתחיל בלימודי השפה העתיקה או המודרנית כבר במהלך התואר הראשון, כדי שאפשר יהיה להכיר במסגרתם ב-4 נ"ז של השפה ברמת מתחילים במכסת קורסי הבחירה מחוץ לחוג.

 

עבודות סמינריוניות

עבודות סמינריוניות הן עבודות מחקר בהיקף ממוקד (כ-20 עמודים) הנכתבות במסגרת של אחד הסמינרים לתואר שני ומקנות נ"ז נוספות מעבר למכסת 36 נ"ז של חובות השמיעה (4 נ"ז נוספות לכל עבודה סמינריונית).

תלמידי המסלול המחקרי נדרשים לכתוב עבודה סמינריונית אחת במהלך התואר – באחד הקורסים שמתוך החוג למקרא. תלמידי המסלול העיוני נדרשים לכתוב שתי עבודות סמינריוניות, אצל שני מורים שונים – לפחות אחת באחד הקורסים שמתוך החוג למקרא, בעוד השנייה יכולה להיות באחד הקורסים שמתוך החוג או מחוצה לו.

 

סיכום

החובות בשני מסלולי הלימוד

הדרישה

המסלול המחקרי

המסלול העיוני

1. תזה

יש

אין

2. קורסים (חובות שמיעה, כמפורט להלן)

36 נ"ז

36 נ"ז

3. עבודות סמינריוניות

עבודה אחת

שתי עבודות

4. שפה זרה עתיקה (מתקדמים)

חובה

רשות

5. שפה זרה מודרנית (מתחילים)

חובה

רשות

6. בחינת גמר

חובה

רשות

 

פירוט מבנה הלימודים במסגרת חובות השמיעה  

המסלול המחקרי

(נ"ז)

המסלול העיוני

(נ"ז)

מדעי הרוח הדיגיטליים 

2

מדעי הרוח הדיגיטליים

2

מכינה בתלמוד

2–4

מכינה בתלמוד

2–4

סדנה מתודולוגית בחקר המקרא

2+2

סדנה מתודולוגית בחקר המקרא

2+2

פרקים + תרגומים ארמיים

2–4

פרקים + תרגומים ארמיים

2–4

בחינת גמר

2

---

---

כתובות מסופוטמיות והמקרא

או תרגום השבעים (בחירה)

4

---

---

מבחר קורסי בחירה (כולל קריאה מודרכת, קורסים מחוץ לחוג וכו')

16–20

מבחר קורסי בחירה (כולל קריאה מודרכת, קורסים מחוץ לחוג וכו')

22–26

קורסים (חובות שמיעה)

36

קורסים (חובות שמיעה)

36

 

מלגות

הנרשמים לתואר שני בחוג למקרא נכנסים אוטומטית לרשימת תפוצה שאליה נשלחים מדי שנה קולות קוראים להגשת מועמדות למלגות ופרסים מטעם גופים שונים בתוך האוניברסיטה ומחוצה לה. הרשימה שלהלן איננה ממצה, אך היא כוללת את המלגות העיקריות הפתוחות בפני תלמידי החוג למקרא על בסיס הצטיינות בלימודים.

  • תלמידי התואר השני בפקולטה למדעי הרוח מוזמנים מדי שנה להגיש מועמדות למלגת מחיה לשנתיים מטעם בית הספר ע"ש ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח (המועד להגשת המועמדויות הוא בדרך כלל סביב אפריל).
  • תלמידי התואר השני בחוגי המכון למדעי היהדות – הכולל את החוג למקרא, החוג לתלמוד, החוג למחשבת ישראל, החוג להיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו והחוג לספרות עברית ויידיש – מוזמנים מדי שנה להגיש מועמדות למלגות חד-שנתיות מטעם המכון למדעי היהדות ע"ש מנדל (המועד להגשת המועמדויות הוא בדרך כלל סביב דצמבר).  
  • תלמידי החוג למקרא שהם מורים וחברי ארגון המורים מוזמנים להגיש מועמדות למלגה משותפת של החוג למקרא וקרן ידע מטעם ארגון המורים בגובה מרבי של 10,000 ₪. הקול הקורא להגשת המועמדות מתפרסם במהלך סמסטר א.
  • החוג למקרא מקצה עד חמש מלגות עידוד לתלמידים הנרשמים לתואר השני בגובה עד חצי שכ"ל. המלגות מוענקות בסוף סמסטר ב על בסיס נתוני קבלה לתואר והישגים בסמסטר א.
  • החוג למקרא מעניק פרסי עידוד והצטיינות מקרנות החוג. הפרסים מוענקים בסוף סמסטר ב, על בסיס הישגים בלימודים.