פרופ' אלכסנדר רופא

אלכסנדר רופא
פרופ' אמריטוס
חדר 5129
02-5883582

תחומי מחקר: תולדות נוסח המקרא, תולדות הספרות המקראית ותולדות אמונת ישראל בתקופת המקרא