ד"ר נפתלי משל

ד"ר נפתלי משל
מרצה בכיר
בניין רבין, חדר 1106. שעות קבלה: יום ג' 12:00-11:00

המקרא בהקשריו התרבותיים במזרח הקדום; טומאה וטהרה; "מדע הקרבן" בהודו הקלאסית וחקר הקרבן בישראל הקדומה; דו-משמעות מכוונת בספרות החכמה ובנבואה