פרופ' שמחה קוגוט

שמחה קוגוט
חדר 5118
02-5883519

תחומי המחקר: העברית של אשכנז בימי הביניים; תחביר העברית לתקופותיה; עברית מקראית ועברית חדשה - קווי שיתוף ובידול; פרשנות המקרא ותרגומי המקרא הארמיים והיסוד הלשוני שבבסיסם; טעמי המקרא - ההיבט התחבירי והפרשני. חבר מועצת המערכת של "בלשנות עברית" (בהוצאת אוניברסיטת בר-אילן).